Subtotal DKK 0,00
Total DKK 0,00
Heraf moms DKK 0,00
Firmanavn
Navn
Adresse
Postnr.
By
LandDanmark
Momsnr.
E-mail
Telefon

Din indkøbskurvLuk

SubtotalDKK 0,00
Fragt inkl. momsDKK 0,00
TotalDKK 0,00
Moms udgør i altDKK 0,00

Almindelige betingelser for brug af Arla’s hjemmesider.

Denne hjemmeside stilles til rådighed af Baxx Promotion. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål bedes du venligst henvende dig til os på arla@baxxpromotion.com
Du bedes læse Betingelserne omhyggeligt igennem. Betingelserne vedrører dine rettigheder og forpligtelser ved brug af hjemmesiden og omfatter bl.a. vigtige ansvarsfraskrivelser. Hvis du ikke er enig i Betingelserne, beder vi dig om ikke at benytte hjemmesiden.

Indhold
Baxx promotion/Arla bestræber sig på at sikre, at hjemmesidens indhold til enhver tid er korrekt og ajourført. Baxx Promotion/Arla har mulighed for at ændre indholdet af hjemmesiden, herunder fjerne dele af indholdet, efter eget skøn og uden forudgående varsel. Baxx Promotion/Arla garanterer ikke for, at de oplysninger, som fremgår af hjemmesiden, er korrekte eller fyldestgørende.

Ansvarsbegrænsning
Enhver brug af denne hjemmeside sker på eget ansvar og risiko. Indholdet af denne hjemmeside og al materiale på hjemmesiden stilles til rådighed som beset og uden nogen form for hverken stiltiende eller udtrykkelig garantier, herunder bl.a. for, at produkter og andet materiale fra hjemmesiden er egnet til et bestemt formål eller ikke udgør en krænkelse af tredjemands rettigheder. Baxx Promotion/Arla fraskriver sig udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for skader, herunder såvel person- som tingskade, som opstår ved brug af hjemmesiden eller produkter og/materialer, der er beskrevet på hjemmesiden.

Oplysninger på hjemmesiden, som vedrører det ernæringsmæssige indhold eller helbredsmæssige forhold i relation til produkterne eller som vedrører andre lægevidenskabelige områder skal betragtes som helt generelle oplysninger, som ikke kan erstatte lægefaglig rådgivning. Du opfordres til at drøfte konkrete spørgsmål med din egen læge. Såfremt du vælger at stole på oplysninger fra hjemmesiden, sker dette på dit eget ansvar, og Baxx Promotion/Arla kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skader, herunder personskader, som følge heraf.

Baxx Promotion/Arla bestræber sig på at sikre, at hjemmesiden fungerer tilfredsstillende til enhver tid, men Baxx Promotion/Arla kan ikke garantere, at forbindelsen til denne hjemmeside ikke vil blive afbrudt, at den vil være sikker og uden fejl, og at disse vil blive rettet, eller at der ikke vil kunne findes vira eller andre fejl på serveren.

Brugeren må tage sine egne forholdsregler for at sikre sig mod tab eller skade. Dette omfatter bl.a.installering af nødvendige sikkerhedsforanstaltnigner for at sikre sig mod vira og opdaterede kopier af alle data.

Immaterielle rettigheder
Alle varemærker og logoer på siden tilhører Arla, eller Arla har fået tilladelse til at anvende varemærket/logoet på siden.

Såfremt du ønsker tilladelse til at benytte et af varemærkerne eller andet materiale på hjemmesiden, bedes du kontakte os på adressen arla@baxxpromotion.com / arla@arlafoods.com

Links til andre hjemmesider
Arla anvender af og til links til andre hjemmesider. Disse links stilles til rådighed som en service til brugerne. Arla foretager ingen kontrol af sådanne eksterne hjemmesider, og Baxx Promotion/Arla påtager sig ikke nogen form for ansvar for sådanne hjemmesider eller deres indhold. Links til andre hjemmesider er ikke udtryk for, at Baxx Promotion/Arla godkender eller anbefaler disse. Baxx Promotion/Arla forbeholder sig ret til efter eget skøn at slette links til andre hjemmesider.